top of page

Verv

Nestleder Norsk Skuespillerforbund (’97 - ’09)             

Styremedlem Norsk Skuespillersenter (’07 - ’09)

Leder Privatkopieringssektoren, Norwaco  (’07 - ’10)

Styremedlem Danse- og teatersentrum  (’07 - ’11)

Varamedlem styret Black Box (’09 - ’11)             

Løken-utvalget (’08)

Scenekunstutvalget Kultur Akershus  (’08 - ’10)                                                   

Styremedlem Teater Innlandet, Interimsstyret (’09 -’10)

Styreleder Norsk Scenekunstbruk (’09 - ’17)

Styremedlem Klimapark 2469 (’11 - ’16)

Kunstnerisk fagutvalg Musikkregion Gjøvik  (’12 og ’13)                                

Styremedlem NTO (’11 - ’18)

Styremedlem Skuda (’18 - '21)

Styreleder Kloden (’18 - )

Styremedlem Musikkteaterforum ('20 - '21)

Styreleder Festspillene i Elverum ('21 - )

Medlem av Norsk skuespillerforbund og Dramatikerforbundet

norsknok.jpg
bottom of page