Verv

Nestleder Norsk Skuespillerforbund (’97 – ’09)             

Styremedlem Norsk Skuespillersenter (’07 – ’09)

Leder Privatkopieringssektoren, Norwaco  (’07- ’10)

Styremedlem Danse- og teatersentrum  (’07- ’11)

Varamedlem styret Black Box (’09 – ’11)             

Løken-utvalget (’08)

Scenekunstutvalget Kultur Akershus  (’08- ’10)                                                   

Styremedlem Teater Innlandet, Interimsstyret (’09-’10)

Styreleder Norsk Scenekunstbruk (’09 – ’17)

Styremedlem Klimapark 2469 (’11 – ’16)

Kunstnerisk fagutvalg Musikkregion Gjøvik  (’12 og ’13)                                

Styremedlem NTO (’11 – ’18)

Styremedlem Skuda (’18 - )

Styreleder Kloden (’18 - )

Styremedlem Musikkteaterforum ('20 - )

Styreleder Festspillene i Elverum ('21 - )

Medlem av Norsk skuespillerforbund og Dramatikerforbundet

© 2020 by Janne Langaas