BGligg.tif - liten.tiff

Barske Glæder Produksjoner ble etablert i 1997, og produserer forestillinger for barn, unge og unge voksne.

Barske Glæder drives av Janne Langaas som fungerer som produsent, dramatiker og skuespiller. Andre kunstnere tilknyttes hver enkelt produksjon.

Barske Glæder tar opp mellommenneskelige relasjoner og problemstillinger, med fokus på det enkelte menneskes valg. 

Barske Glæder har ikke produsert forestillinger i perioden 2011 - 2021.     

 

En ny produksjon er ventet i 2022/23.